Escola Gremial d'Instal.ladors d'Electricitat i Fontaneria de Barcelona

Otros cursos

GESTION EMPRESARIAL
CÓDIGO: MN228

Durada
30hores de formació

Horari
Según convocatoria

Continguts
1. CONCEPTES GENERAL (8 h)
- Diverses conceptualitzacions del treball al llarg del temps.
- La subdivisió del treball.
- L'autònom com a creador de valor.
- En què es fonamenta el concepte de treball autònom.
- L'autònom com a figura empresarial.
- Tendències que estem seguint en la societat quant al treball.
- Ser Freelance. Avantatges i oportunitats

2. ELS TRÀMITS DEL TREBALLADOR EMPRENEDOR (8 h)
- Avantatges i desavantatges del treball autònom.
- L'estatut del treballador autònom.
- El treballador autònom i la seguretat social.

3. GESTIÓ DEL TREBALL AUTÒNONOM (14 h)
- Diferents tipus de treball autònom
- Obligacions i drets del treballador autònom
- Com redactar un contracte sent autònom
- Tributació del treballador autònom
- Organització en el món del treball autònom
- Com plantejar un pressupost d'autònom
- Com fer un pla de treball d'autònom
- Eines necessàries per fer un pla de treball autònom.