Carnet de Instalador Autorizado

CARNET DE GAS CATEGORIA A (IG IV)
CÓDIGO: CN14
Objectius:
Formar i qualificar als participants per realitzar instal•lacions de gas en locals destinats a
usos domèstics, col•lectius o comercials, i per l’examen de carnet d’instal•lador autoritzat.

Desenvolupament:
Inici del curs segons inscripcions
Lliurament de documentació tècnica
Pràctiques a l’aula taller de l’Escola Gremial
Avaluació final, control de assistència i lliurament de diploma acreditatiu
15 alumnes per curs

Horari i durada total del curs:
120 hores. De dilluns a dijous de 19.30h a 22.00h

Programa:
1. Normativa bàsica
2. Procediment de soldadura
3. Continguts pràctics